___________________________________________________________________________________________

Tom Pedersen anmelder her Hans Anker Jørgensens "Frømandens Kys"

"Hvis ikke vi fornyer vores salmetradition, så godt vi nu kan, holder den op med at være en tradition." Så enkelt begrunder Hans Anker Jørgensen nødvendigheden af til stadighed at skrive og synge nye salmer."Frømandens kys", der rummer 36 viser og salmer har alle det til fælles, at de søger at give en moderne tolkning af den kristne tro -  eller omvendt en kristen tolkning af den moderne eksistens. Og så er de alle skrevet på et nutidigt, jævnt dansk. Hans Anker Jørgensen mener, at grunden til at mange mennesker søger over i pinsemissionen, til gospelsang eller til rockgudstjeneste kan søges i, at de gamle salmer ikke er skrevet  på vort nutidige, jævne modersmål. Og salmesangsgudstjenesten vil visne hen, hvis ikke vi fornyer vores salmetradition.

Ordet "frømand" er bl.a. inspireret fra altertavlen i Allehelgens Kirke på Amager, hvor der står: "Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bærer det megen frugt" (Johs 12,24). Bogen er bygget op i et forløb, der følger årets 12 måneder. De fleste af teksterne er tænkt som salmer til brug ved gudstjenester i kirken. Salmerne er ledsaget af  komponisterne Lise Dynesen, Louise Adrian, Jens Nielsen og Merete Wendler. Samt melodiforslag på allerede anvendte og kendte melodier.

"Decemberbøn" som indleder og som passer til 1. sø. i adv. handler om menneskets søgen efter Jesus "når vort liv er tomt og øde". "Kom til os !" slutter alle versene. Musikken er ikke Merete Wendlers velkendte rytmiske tonesprog, men en koral i stille bevægelse. Melodien underbygger teksten på bedste vis. Jeg ville dog foreslå at sætte den en tone ned til fællessang.

"Julerim" på melodien "Fra himlen kom en engel klar" starter således: Vær stille himmel, hav og jord!/ Vær stille præst, mobil og kor! / Stands gråd og skrig! stands klokkeklang / i mørket høres englesang!" efterfulgt af 23 vers! Det er en klog og lidt sælsom  blanding af sjov og alvor: Her vers 18: Og loftets nisse, der var sær/og så en rotte i enhver/han koger grød af al sin ris/og deler rundt til himlens pris.

I salmen "Usynlige" vil strofe 5 ikke rigtig makke ret. Men de små fyldord "nu" og "da" og "så" er "jo" gode at have, når det kniber med at få tekst og musik til at passe sammen. Melodien af Merete Wendler er ikke særlig ophidsende - især slutningen er et antiklimaks. Og melodien lever slet ikke op til Hans Anker Jørgensens fine billedrige digtning, f.eks. det sidste vers: Usynlige, dit solskinsvæsen ser jeg/i Jesu liv og død, og derfor ber jeg/Gør brug af mig, min sang og mine sanser./Og vær min sol, min Gud, når rummets lys går ud /og tiden standser.

I "Februar" skrives i vers 1 og 2 : Februar, den lille stakkel /fuld af frost og sne,/gemmer på et stort mirakel./kom så skal du se: Under sneen her er spor af det, vi kalder Gud./Som en himmel lagt i jorden /springer livet ud.
Melodien - igen af Merete Wendler - er ganske sød, men er noteret med kun 7 takter, så man sidder der med en uforløst fonemmelse, når man er færdig. Kan ganske let løses ved at ændre sidste takt til 2 fjerdedele, taktstreg, halvnode.

Lise Dynnesens let melankolske melodi til "Marts" synes jeg passer rigtig godt til teksten, som handler om at fordrive mørket "den onde".

Faktisk skal vi helt om til høstsalmen "Æbler rødmer" førend Merete Wendler begynder at ligne sig selv, som vi kender hende, når hun er bedst (f.eks.i "Du satte dig selv i de nederstes sted " i tillæg til Den danske Koralbog).

Men ind imellem er hun undskyldt, når hun får en tekst som "I Kærlighedens fryd", hvor modsætningerne konstant mødes: I kærlighedens fryd er gråden gemt/Af liv og glæde følger død og smerte/I festens rus blir sorgens cello stemt/hver sommer har en vinter ved sit hjerte. Her er det lykkedes ganske godt for Merete Wendler at finde en melodi, der tilgodeser modsætningerne. Dog har vi igen det samme problem som i "Februar" med en melodi, hvor der mangler en takt til sidst. Problemet kan løses ved at lade næstsidste takt bestå af en halvnode, taktstreg, halvnode, fjerdedelsnode, ottendelspause.

I den sidste salme i bogen er Merete Wendler endelig på omgangshøjde med sig selv og tidligere tiders storhed  i salmen "Halleluja! Syng!" Salmen er et jubelråb til livet: Halleluja!Syng!/fra Vesterbros jungle til lærkernes lyng/Lad klokkerne kime, lad trommerne gå/fra Gudhjem til Fanø, fra Gottorp til Vrå/ den håbløse nedtur i mørket er endt/ og lyset er tændt.

<>Hans Anker Jørgensen er efter min mening en meget fin digter, og det, som er hans ambition, nemlig: at skrive så nutidens mennesker kan læse og kapere det, er lykkedes et langt stykke henad vejen. Nogle gange er han måske sværere at forstå, end han selv er klar over, men det gir kun ekstra  grund til eftertanke hos os brugere. Og at digte så nutidens mennesker kan kapere det, er bestemt ikke det samme som at ville skrive pop.
Set i lyset af Grundtvig og alle store salmedigtere, der har beriget vore kirker, kan Hans Anker Jørgensen sagtens være med i det fine selskab.
Jeg håber inderligt at flere komponister i årene fremover får mulighed for at forsøge sig med at sætte hans fine digtning i musik. Det fortjener de!

© Tom Pedersen
_________________________________________________________________________________________________________

    Organisternes Nyhedsbrev v/ Po-organist  Thomas Waagner. Maarupvej 43, 8560 Kolind. 87740001 / 3082 0113 / thomas@organist-nyt.dk