________________________________________________________________________________________

Musik der er kirken værdig

Af Svend Hvidtfelt Nielsen

Christian Præstholm - Orgelkoraler bind I-IV. Eget forlag.

Fire bind orgelkoraler skrevet mellem 1992 og 2008!

Det er noget af en mundfuld både at udgive og at tage stilling til.
Gennemgår man koralerne kronologisk fra de tidligste, skrevet da Præstholm
var tyve år gammel, til de seneste (den seneste er fra august 08) bliver man
vidne til en modningsproces fra studieårene til nu. Både stilistisk og
kvalitativt.

Det rejser jo straks spørgsmålet om, hvad kvalitet så er.

I mine øjne er en orgelkorals kvalitet tæt forbundet med dens evne til
gennem den pågældende melodi at skabe et selvstændigt prægnant kompositorisk
udsagn.

En salmemelodi, der blindt lires af over et mere eller mindre kunstfærdigt
udformet akkompagnement, evt. med forspil og mellemspil, hører i mine ører
ikke til kategorien "prægnant kunstnerisk udsagn". - Ikke med mindre
akkompagnementet har en melodisk selvstændighed som i Bachs "Wachet auf."
eller "Jesu bleibet..". Alt mindre end det burde forbydes, og skam få dem,
der foregøgler deres menighed, at noget sådant er antagelig musik!

Lad det være sagt straks: Christian Præstholm har ingen grund til at skamme
sig.

Selvom samlingens i alt 51 orgelkoraler også rummer eksempler på denne
konservatoriefejlpraksis (siger en bitter DOKS-kandidat, der næsten dumpede
i teori på grund af sin orgelkoral.) er de på ingen måde betegnende for
samlingen. Dels mærker man selv i dem en udtryksvilje og et ønske om at
sprænge koralen, og dels får samlingens mangeartede måder at angribe
melodiforlæggene på dem snarere til at fremstå som nok en angrebsvinkel end
som eksempler på idéløshed. (Og sidst, men vigtigst: man kan jo bare lade
være med at spille dem. Der er nok af andre gode ting at tage af).

For Præstholm er fuld af ideer, og, bedre endnu, han har teknikken til at
realisere dem!

Her er eksempler på alt fra de Kayserligt karske harmoniske bevægelser i "Fryd
dig du Kristi brud" over fransk parallelførelse a la Langlais ("Gud skal
alting mage") til satser med karakterbetegnelser som "Drivende sentimental
fremførelse og registrering" (en netop sentimental men samtidig meget
original orgelkoral over "Glade jul") og "Roligt, vuggende (og blot en kende
smagløst)" ("Lille Guds barn, hvad skader dig").

Bemærk at de "smagløse" satser er så tilpas raffineret komponeret, at de vil
fornøje menigheden, der får lidt musikalsk sukkergodt, såvel som organisten,
der kan nyde satsens konsekvens og stilsikkerhed (og selv få lidt tiltrængt
sukker med i købet).

Disse satser er vidnesbyrd om en vis munter (uden at være fjantet) tilgang
til musikken. En munterhed, der i "Dejlig er jorden" giver sig udslag i
indslag af "Jingle Bells" i en overstemme. Men karakteristisk for samlingens
ånd og tilgang er satsen forsynet med en behørig ossia-version uden
juleklokker.

Det er dog ikke kun stilistisk, at Præstholms satser spænder vidt. De gør
det også med hensyn til hvilke aspekter af melodierne der arbejdes med.

I "Jesus, dine dybe vunder" tages meget passende rytmikken op til
revurdering. Originalens egen skiftende metrik danner her baggrund for en
legende kombination af forskellige metre (let at læse, let at forstå,
koncentrationskrævende at udføre). I "Herre jeg har handlet ilde" tages
udgangspunkt i første frases særlige 2. modus-agtige melodiforløb. Det føres
i et imiteret forløb gennem en harmonik af tertsbeslægtede molakkorder ud på
vilde, overraskende smukt klingende vover før det atter bringes i havn. Og
endelig må "Er du modfalden" nævnes. Her lykkes det Præstholm med subtil
brug af Sn og SSn i en smuk melodisk strøm at skabe en harmonik, der er
næsten mere Carl Nielsensk end Carl Nielsen selv magtede det.

En håndfuld af koralerne er længere kompositioner. Det være sig i form af
store festpræludier ("Vær velkommen, Herrens år" og "Nu ringer alle klokker
mod sky"), som forspil og en slags fuga ("Alt står i Guds faderhånd") eller
variationssatser ("Til Himmels for den ærens drot", "De hellig tre konger så
hjertensglad"). Alle absolut spilleværdige.

Det store flertal er dog satser af én til tre siders længde, som kan nås at
indstuderes (spilles fra bladet?) også ved en evt. meget sen salmeaflevering
fra præsten (hvilket selvfølgelig er utænkeligt og forbudt, forbudt, men
han/hun kan vel også have lov at fejle?).

Vigtigst af alt - og grunden til at jeg varmt kan anbefale dem - er dog: De
(fleste) kaster et nyt lys over salmemelodien og transformerer dens stof til
kompositoriske bærebjælker i et teknisk veludført prægnant kunstnerisk
udsagn.

Det er musik der er kirken værdig.
______________________________________________________________________________


© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 87 740001 / 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemap