_________________________________________________________________________________________

CD-anmeldelse: Det danske Hildegard Ensemble: Alleluia

******
Bestilling: Fønix Musik  bestillingsnummer 1290  Pris: 179 skr.

Eller kontakt ensemblet:
Det danske Hildegard Ensemble
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Det Danske Hildegaard Ensemble præsenterer her religiøs middelalder musik fra forskellige århundreder og traditioner.

Den ældste musik der overhovedet er sunget og overleveret er den gregorianske musik, som er så gammel, at den har rødder i den jødiske synagoge, som den blev sunget helt tilbage til Jesu tid. Navnet refererer jo til Gregor den Store, som var pave i det 6. århundrede. Hvad vi idag kalder Gregoriansk sang er en blanding af fransk, tysk og romansk tradition fra det 8. og 9. århundrede.

Denne CD præsenterer gregoriansk musik fra både den romanske messe og fra bogen med liturgiske time-sange. Sidstnævnte er bønner på bestemte klokkeslæt 7- 8 gange daglig, som de bliver sunget i klostre overalt i verden idag.

Gregoriansk sang er en ydmyg sang. Bibelens ord er i centrum og melodierne er totalt sammenknyttet med teksten.
En undtagelse er dog Alleluja som bliver sunget førend den hellige tekst bliver læst -  for at udtrykke glæden ved Guds ord. Lovprisningen af Guds ord er vist ved
de lange tonerækker, de såkaldte melismer.

Og selvfølgelig leverer Hildegård- ensemblet sange af Hildegard von Bingen, som var priorinde ved 2 Benedictiner-klostre i Sydtyskland omkring år 1150.

Hendes sange var skabt udfra de himmelske syn hun modtog af lys, lyd og farver. Hendes tonesprog er meget mere udtryksfuldt og karismatisk med store tonespring end den normale gregorianske sang er det. Med hendes egne ord er kirkemusik et ekko fra den himmelske harmoni. Hildegard var en mystiker som var åben for inspirationen fra helligånden.

Den sidste del af CD'en består af sange fra Time-Bogen af den  svenske helgen, Birgitta (Bridget) af Vadstena. Hun blev enke i en tidlig alder og følte derefter en religiøs kaldelse. Hun blev derefter et helgen-billede for mange mennesker.
Og dannede grundlag for  Bridgettiner-Ordenen,
som efterhånden  spredtes i hele Europa. Danmark fik bl.a. 2 Birgitterindeklostre
i Maribo og Mariager....

Historiens vingesus får tag i os ved at lytte til de 5 medlemmer af Hildegaard-ensemblet. De er:

Korleder: Jette Thomsen
Hanne Brønd Holst
Astrid Nørby
Lis Rasmussen
Elisabeth Thomsen

5 personer tager opstilling i Veng kirkes akustiske rum. De er kommet ind fra gaden som de er. Uden andet instrument end stemmen og det medfødte talent for at synge. De skiftes til at synge solo- efterfulgt af de lange tonerækker - melismerne, som bliver sunget af hele ensemblet. Ved første gennemlytning skulle jeg bruge hele mit sanseapparat på at vænne mig til denne "ensformige" musik. Ved anden gennemlytning, syntes der at dukke flere nuancer op - især ved at følge med i teksten, som er nedskrevet i bookletten på originalsproget: latin, men oversat til både engelsk og dansk. Det "ensformige" udtryk opstår igennem hele det ydmyge udtryk som denne musik er underlagt. Men samtidig er der jo lovprisnings- udbrudene til Maria, Helligånden og Jesu fødsel- og det store spørgsmål er så, hvorvidt disse udbrud burde  kunne høres noget mere i musikken?  Vi har med en musik at gøre, hvor tekst og musik er uløseligt bundet sammen. Samtidig er det musik fra en tid, hvor "det musikalske udtryk" endnu ikke var "opfundet", men hvor den rene klang og de lange tonerækker samt den religiøse tanke styrer alt.  

Ingen af os ved jo i virkeligheden, hvordan det har lydt for så længe siden. Selvom der uden tvivl er lavet notater derom, kan vi kun gætte os til, hvordan det kan have lydt. Altid vil det afhænge af mennesket og korlederen bag musikken. Der er ingen tvivl om, at ensemblet gør sig store anstrengelser for at levere så autentisk en version af denne ydmyge musik som muligt, en musik, som stadig synges i klostrene rundt om i verden. En musik, der er fjernet alle falbelader og som ikke vil andet end at tjene. Måske den reneste musik der findes.

Jeg er glad for at der bag på coveret er skrevet: Opløftende - afslappende - meditativt. Derved får CD'en en klang af nutidig relevans for os fortravlede, udi tonekaskader, fordærvede, sanse-bebombede nutidsmennesker. Lad CD'en snurre lidt længere på anlægget end du egentlig havde tænkt dig - og efter en timestid er du bragt ned i en lyttevenlig positur, hvor musikkens iboende kvaliteter har mulighed for at nå dybere ind. Kig gerne i teksthæftet samtidig med, at du lytter. Selvom godt 74 minutters musik på CD med udelukkende gregoriansk kirke-og middelaldermusik kan føles lang, kan CD'en som foreskrevet med fordel benyttes som meditationsøvelse.

De 5 medlemmer af ensemblet synger med rene, klare stemmer - og afløser hinanden "solistisk" på jævnbyrdig vis uden anden prætention end at ville tjene musikken - så ydmyg den er.

© Tom Pedersen
www.tom-piano.dk

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________


Sitemap