________________________________________________________________________________________

Debat: Organisters løn- og arbejdsvilkår

af Birthe Edill

Jeg undrer mig over, hvorfor organister ikke er mere interesserede i
deres egne løn og arbejdsvilkår, end de tilsyneladende er.
Min "Gamle" rektor på Vestjysk Musikkons. Anette Fåborg sagde en gang til en
forårsafslutning, at hun havde været i ministeriet (kultur) for at forhandle
nogle ting, og hun blev mødt med udtalelsen om, at det var dejligt at
forhandle med musikere, for de er så nemme.
Det fik hende til at tænke:" Vi skal da ikke bare være nemme, vi skal da
forhandle ordentlige vilkår for musikere.

Organisternes små kvote stillinger giver ikke nok til at leve af.
Vikarsatserne fra kirkeministeriet er nærmest til at dø af grin over, hvis
ikke det var så tragisk, at man ikke vil betale en bare rimelig løn for et
løst vikariat, som jo ikke har kompensation for manglende
pensionsindbetaling og manglende rådighedsbeløb = som jo skal kompensere for
ubekvemme arbejdstider.(lørdag-søndag og aften)
Jeg har regnet på det og fundet ud af, at en vikar i dag får mindre i timen
end den faste organist i den laveste kvote og dermed laveste løntrin.
Det er det eneste job i dette land, hvor vikaren bliver dårligere betalt end
den person, de skal vikariere for.
For en PO'er= 150 kr. i timen uanset om det er onsdag eller søndag. Min nabo
griner af det, jeg græder og siger "Nej tak " til at vikariere, til den løn.
Det kan kun opfattes, som at man ikke værdsætter organistens arbejde.
Nogle få steder giver man en bedre løn, men de fleste steder bruger man
kirkeministeriets satser, fordi man tror, at det er en regel, når det kommer
fra kirkeministeriet.

Jeg kan ikke græde over, at man ikke kan få organister til de små
stillinger, jeg fryder mig, hver gang, at det bliver tydeliggjort, at der
skal gøres noget alvorligt,for at gøre organisternes vilkår rimelige,
således at de nogenlunde kan følge resten af samfundets løn og
arbejdsvilkår. Hvis ikke man vil det, må menigheden visse steder undvære
orgelledsagelse til kirkegangen.
Sålænge organisterne ikke kommer ud af busken, sker der ikke noget.
Af een eller anden grund mener menighedsrådene, at de skal aflønne så
billigt som muligt. Det forstår jeg ikke, for de vil jo ikke selv arbejde
under de vilkår. De fleste af dem er jo selv lønmodtagere og burde således
kunne forstå, at tilfredse medarbejdere giver den bedste arbejdesplads, også
i kirken.

www.organist-nyt.dk
______________________________________________________________________________


© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 87 740001 / 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemap