________________________________________________________________________________

Mange organister, præster...

Hjemmearbejdet med at få skabt og udgivet et Nyhedsbrev for Organister/Præster mv., er nu så vidt
at det er muligt at sætte en dato for udsendelsen at første nummer:

Mandag d. 5. marts 2007 kl. 12, får Organisternes Nyhedsbrev præmiere, og udsendes automatisk
til samtlige på mailing-listen. Allerede nu krydser vi fingre for at alt vil gå godt, og at denne nye
tjeneste får en vellykket start.

I øjeblikket har Nyhedsbrevet knap 400 abonnenter fordelt over hele landet. Hovedparten
af de optegnede er organister, men også præster og medlemmer af menighedsråd
har meldt sig som interesserede.

En del har allerede indsendt herligt kirkemusikalsk stof til brug i Nyhedsbrevet, ligesom flere
er kommet med råd og vejledning om diverse aspekter vedrørende arbejdet med at sammensætte et godt
og relevant Nyhedsbrev. Det er naturligvis yderst kærkomment, og mange tak for det!

Jeg har påbegyndt arbejdet med at indsamle og redigere forhåndenværende og nyt stof til første nummer,
ligesom alle indsendte forslag, indlæg mv. vil blive gennemgået og selvfølgelig besvaret.

Det er endnu for tidligt at operere med begreber som deadlines ect.
Som udgangspunkt vil Organisternes Nyhedsbrev udkomme hveranden mandag kl. 12,
men da der ikke er tale om nogen egentlig trykkeproces, vil et forslag modtaget
kl. 11 i princippet sagtens kunne nå at komme med.

Organisternes Nyhedsbrev er på ingen måde tænkt som en konkurrent, endsige pendant
til de eksisterende organer. Mere som et supplement, der vil søge at udnytte fordelene
ved at publicere elektronisk.

Flere har efterlyst et internetbaseret forum. Det er undervejs, og vil henvende sig til
organister, præster, kirkesangere etc.

orgel                    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vedr. Koncertannoncering etc.

Evt. indlæg, der ønskes medtaget i Nyhedsbrevet, f.eks. henvisninger til noder, kirkekoncerter, bøger,
cd´er, div. musikrelaterede artikler osv. accepteres som udgangspunkt uden videre, dog med det
forbehold at de ikke skal kunne tjene som ren markedsføring.

Imidlertid er det uundgåeligt at der vil forekomme en form for reklameaktivitet i Nyhedsbrevet.
Men det bliver under alle omstændigheder i meget begrænset omfang, og naturligvis udelukkende
af udpræget relevans. Man skal således se meget langt efter reklamer for Viagra :o)

Med hensyn til de koncerttilbud der ligeledes i begrænset omfang vil forekomme,
vil jeg lægge hovedvægten på talentfulde, endnu ikke etablerede musikere. Der findes som bekendt
rigeligt med booknings-muligheder for de kendte navne.

nodefragment
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Med venlig hilsen T.R.Waagner


Nigel Allcoat gav koncert  i Bregnet kirke på Djursland. Det var en sand fornøjelse bl.a. at høre mesteren
improvisere over "Sneflokke kommer vrimlende"! Du kan læse mere om Nigel Allcoat HER
Sitemap