_________________________________________________________________________________________
Maarup 18. februar 2007

Jeg har modtaget en del godt og interessant materiale,
og det er naturligvis en meget stor hjælp
at jeg på den måde kan støtte mig til de forskellige artikler, annonceringer mv, der kommer
fra subskribenterne. Tusind tak til alle for bidragene!

Endnu engang vil jeg dog opfordre alle, der mener at ligge inde med muligt stof, til endelig
at sende mig det. Hold jer ikke tilbage! Jeg læser selvfølgelig alt igennem og vil finde plads til det meste.
Hvis ikke i første nummer, så i et senere...Det må meget gerne f.eks. være en tekst, der kan tjene som
debatoplæg, eller personlige erfaringer man har gjort inden for et specifikt fagområde, problem/
løsning. Hvadenten indlæggene er skrevet af organisten, præsten, menighedsrådet eller kirkesangeren,
er jeg sikker på at alle, på tværs af stillingsbetegnelse, vil kunne læse disse bidrag med udbytte.

Der er et par ting, der gør at jeg må flytte præmieredatoen en uge frem. Dels har også jeg ligget
underdrejet med influenza, dels, og ikke mindst, kommer der i marstnumrene
af et par fagblade en lille omtale af Organisternes Nyhedsbrev.
Det vil ganske givet bevirke yderligere en del tilmeldinger, og for at give lidt ekstra tid til denne fase,
flytter jeg udgivelsesdatoen til mandag 12. marts.

Som en ny ting er det nu muligt for enhver interesseret, selv at tilmelde sig Nyhedsbrevet.
Hidtil har jeg manuelt sat subskribenterne på listen, men har nu opsat en lille tilmeldingsside
på internettet. Dér er der en boks hvor man selv tegner sig på ved at udfylde et par felter
og trykke "Tilmeld", hvorefter en velkomstskrivelse automatisk lander i ens mail-bakke.
Det er uhyre enkelt og letter selvfølgelig arbejdet for mig.

Du kan se tilmeldingssiden ved at benytte nedenstående link:

www.organist-nyt.dk

Ovenstående link kan derfor også altid bruges hvis du enten nu, eller på et senere tidspunkt,
skulle få lyst til at anbefale Nyhedsbrevet til en eller flere, der kunne tænkes at have udbytte af at
læse det. Og det er selvfølgelig ingen betingelse at man er ansat i kirken! Organisternes Nyhedsbrev
er til for enhver interesseret, og som sagt ganske uforpligtende i alle henseender.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Jeg vender tilbage med endnu en opdatering inden 12. marts, hvor jeg bl. a. vil fortælle lidt om Nyhedsbrevets udformning, samt et par praktiske spørgsmål.

I mellemtiden er der godt nyt for de nodeinteresserede: Et internetforlag har specialiseret sig i udgivelse af alverdens noder på cd-rom: Orgelnoder, klavermusik, korsatser i overdådigt omfang. F.eks. er det muligt at bestille J. S. Bachs samlede orgelværker hjem på én enkelt cd-rom. Eller 1200 siders fransk, romantisk
orgelmusik på én skive, blandt meget andet. ( en cd-rom koster typisk kun en anelse over hundrede kroner )

Læs mere om denne mulighed via linket:

Orgelnoder på cd-rom

Med venlig hilsen og på genhør
Thomas Waagner
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

OBS! Særligt Koncerttilbud!

Her kort inden udsendelsen af første nummer, vil jeg benytte lejligheden
til at give tre kirker mulighed for at lægge billet ind på et meget specielt
koncerttilbud efter "først til mølle" princippet.

I weekenden den 20. - 22. april opholder to absolut fremragende unge
pianister sig i landet. Det drejer sig om Emil Gryesten Jensen og Julia Mustonen.

Venligst klik her for billeder og CV:

Begge studerer i dag på Sibelius Akademiet i Helsinki og har allerede et utal
af koncerter og priser bag sig. Formatet er internationalt, og din kirke/sognegård
har hermed en enestående mulighed for at engagere disse unge klaverbegavelser
til at give en fælles koncert én af de tre nævnte dage.

Muligheden for oven i købet at høre dem sammen er unik, og koncerterne vil
kunne tiltrække et stort publikum.

Ønsker du/din kirke at benytte denne chance for at bestille én af de tre koncerter,
eller kan du henvise til interesserede, kan der svares direkte på denne mail,
eller jeg kan kontaktes telefonisk på: 87 740001, el. 3082 0113 el. 2883 5699 ( træffes 7 - 23 )

Honoraret er 4500 - 5500 kr. alt incl. ( Men forhandling er mulig )

Der stilles krav om et godt, nystemt flygel.

Jeg vil behandle tilbagemeldingerne efter "først til mølle".
Af praktiske årsager er der en svarfrist til og med onsdag den 14. marts.

Jeg håber selvfølgelig at denne notits vil kunne medvirke til at mini-turnéen
kan realiseres, også selvom varslet er kort.

Tidligere opdateringer:


Praktiske oplysninger

Sitemap