- Velkommen til Organisternes Nyhedsbrev nr. 20
- 2/11
- 2010
www.organist-nyt.dk                                                                                                                             Om udgiveren                                                                               
Tidligere numre: 12 13 14 15 16 17 18 19 Besøg: Forum  Vikardatabase: Vikar  Noder: Linksamling


I det følgende bringes en række links til hjemmesider, der tilsammen tilbyder et væld af gratis noder:

Den franske komponist, Jean-Paul Verpeaux´s hjemmeside

Lindalee laur skriver: Der er masser af orgelnoder her, som kan downloades gratis, og også nogle, som kan købes i bogformat.  Musikken er af varierende sværhedsgrad og stil, og kan bruges til kirke eller koncertspil.  Desuden er der en side, der handler om virtuelle orgler, hvor man kan downloade programmer og få vejledning.  Det hele er oversat til engelsk for dem, der ikke kan fransk: Musicalis

Virtuelt nodebibliotek: International Music Score Library Project
IMSLP forsøger at skabe et virtuelt bibliotek indeholdende alle musikalske partiturer i offentlig ejendom såvel som partiturer fra komponister, som er villige til at dele deres musik med verden uden betaling. Du kan læse den fulde liste af målsætninger som IMSLP vil forsøge at nå.
IMSLP opmuntrer desuden til udvækslingen af musikalske idéer, både i form af musikalske værker og i analyseringen af eksisterende værker: IMSLP

Tysk organist udgiver noder
Manfred Hößl er en tysk organist, som - hvis man kan lide dét - udgiver en masse noder for kor og orkester / orgel, mest messer fra det 19. århundrede. Han udsender også et nyhedsbrev, når han har haft gang i noget nyt.
Der er desuden en engelsksproget side:
Manfreds Notenpool

Folkekirkens ungdomskor´s nodebibliotek

Hvor man kan downloade et stort antal noder for lige stemmer: Nodebibliotek
Besøg Fuk´s hjemmeside: Ungdomskor

George Klinting´s hjemmeside opdateret
På hjemmesiden kan man downloade et efterhånden ret stort antal af Klinting´s kompositioner for orgel.
Det er alt sammen gratis: Georg Klinting Se desuden denne oversigt over nye kompositioner: Nyheder

Werner Icking Music Archive eksisterer stadig
Der har været rygter om at denne nærmest uudtømmelige online noderesource skulle lukkes.
Imidlertid ser det ud til at den lever i bedste velgående! Wikipedia omtaler WIMA således:
Werner Icking Music Archive (WIMA) er et onlinebaseret arkiv af frit tilgængelige noder til klassisk musik. Arkivet blev grundlagt af Werner Icking (1943–2001) og redigeres for tiden af Christian Mondrup. WIMA udbyder hovedsaglig noder
til ældre musik, for en del værkers vedkommende de første moderne urtekstudgaver.
En del nulevende komponister har valgt at publicere deres værker i WIMA

Man kan også vælge at købe store nodesamlinger på cd-rom...


F.eks. 1100 siders barok orgelmusik samlet på én CD-rom for 107,35 kr.:

www.sheetmusic.com/barok

Eller Bach´s samlede værker for orgel ( ca. 900 sider ) til samme pris:
www.sheetmusic.com/bach


Anbefaling: Martin Lysholm Jepsen og Klaverskolen Gradus...

Koncert med elever fra Klaverskolen Gradus?

I sommer havde jeg inviteret elever fra Klaverskolen Gradus til at give koncert i en af mine kirker. Jeg er selv uddannet pianist, og vil på baggrund af koncertens høje kvalitetsniveau og i det hele taget de meget fine resultater klaverskolen og eleverne leverer, ikke tøve med at anbefale dem til en større kreds.

Gennem årene har Graduseleverne optrådt ved talrige koncerter
og vundet adskillige toppriser ved konkurrencer i ind- og udland
og flere af dem studerer nu ved konservatorier - både i Danmark
og udenlands...

Skulle du være interesseret i en koncert med elever fra Gradus
kan du læse mere her


Martin Lysholm Jepsen med Gradus-elever hos Juhl-Sørensen i Århus

Klaverskolen Gradus er en privat skole i Århus, der tilbyder undervisning til børn og unge,
som dyrker klassisk klaverspil med talent og engagement.
For nærmere info, besøg Klaverskolen-Gradus

...Martin Lysholm Jepsen tilbyder klaverundervisning:
STARTTILBUD ! VED TILMELDING INDEN JUL OPNÅS RABAT PÅ 10%- RABATTEN VARER LIGE TIL PÅSKE !


Martin Lysholm JepsenMartin Lysholm Jepsen er uddannet ved Det Jydske Musikkonservatorium 1986-1992 og Musikakademiet i Vilnius 1992-1994. Talrige koncerter i ind- og udland.

Han har mange års erfaring med undervisning på alle niveauer
og i alle aldre. Startede i år 2000 klaverskolen Gradus i Århus sammen med Klaus Andersen og har her uddannet adskillige
unge pianister som har vundet toppriser ved mange nationale
og internationale konkurrencer såsom Steinway-festivalen,
Berlingske Tidendes klassiske Musikkonkurrence, Dr2`s 
”Spil for livet”, Nordisk pianistkonkurrence i Nyborg etc.


Se priser, og læs mere om undervisningen herDet danske Tournemire-selskab
Flemming Chr. Hansen danner Det danske Tournemire-selskab, og skriver følgende: "En af de mest oversete komponister i vort hjemlige orgelliv er efter min mening Charles Tournemire (1870-1939). Han står i skyggen af såvel de stor romantikere (Franck, Widor m.v.) som de senere komponister, hvoraf en del var hans elever (Messiaen, Langlais, Litaize m.v.). Ikke desto mindre var han en vældig produktiv og visionær komponist med nogle meget klare kirkemusikalske holdninger. Alene hans gigantiske værk "L´orgue mystique" med 51 femsatsede suiter af 15-20 minutters varighed burde kvalificere til langt mere interesse, end tilfældet er. Vist har han fået mere opmærksomhed, efter at den danske orgelbestand langsomt men sikkert er blevet "tilbageromantiseret", men meget kan gøres endnu.
Jeg foreslår derfor dannelsen af et uformelt dansk Tournemire-selskab, som kan hjælpe med at lempe spotlightet over i Tournemires retning. I første (og måske eneste) omgang en mailliste, hvor interesserede organister kan tippe hinanden om Tournemire-litteratur, opførelser af hans musik i egen eller andres kirker, nye noder osv. Man kunne også på den måde rundkaste spørgsmål til hinanden vedr. registreringspraksis, problemer vedr. manualomfang og lign. Senere kan man forestille sig at medlemmerne mødes til f.eks. Tournemire-seminarer eller særlige koncerter. Jeg vil gerne stå som en slags postmester for dette selskab og altså videresende stof til alle medlemmerne på maillisten. Maillisten vil kun blive brugt til Tournemire-selskabets formål. Interesserede kan skrive til mig på fch@giflerne.dk. Flemming Chr. Hansen, Sakskøbing Kirke". Værker af Tournemire kan høres her

Compenius-orglet: Et enestående instrument
Johannus Sørensen har i en del år beskæftiget sig med det 400 år gamle, historiske orgel på Frederiksborg slot. Han har forfattet en spændende artikel ( på engelsk ) som ligger tilgængelig på nettet: Compenius-orglet

På Frederiksborg slotskirkes hjemmeside kan man bl.a. læse: "Compeniusorglet har 1001 piber, alle udført i ædle træsorter. Orglets udsmykning i sølv, elfenben og ibenholt er enestående, og dets teknisk/musikalske opbygning røber Compenius som en usædvanlig mester i sit fag. Hertugens kapelmester Michael Praetorius, der er kendt i musikhistorien
som en særdeles kyndig musiker både i teori og praksis, har sikkert sat et vist præg på orglet." Compenius-orglet demonstreres i øvrigt hver torsdag året rundt kl. 13.30-14.00
Læs mere


Meddelelse fra orgelbyggeriet Frobenius: Orgelbyggerierne Carsten Lund har indgået samarbejde
Dette betyder at fremtidige Carsten Lund orgler vil blive bygget på Frobenius´s orgelbyggeri
i Kgs. Lyngby. Arbejdet vil fortrinsvist blive udført af tidligere ansatte hos Carsten Lund, og orglerne vil naturligvis blive bygget i den ånd, som altid har kendetegnet Carsten Lund´s instrumenter. Dette gælder både konstruktion, materialevalg og klang. Stemning og vedligeholdelse af de orgler, hvor orgelbyggeriet Carsten Lund tidligere har haft vedligeholdelsesaftaler, varetages fremover af orgelbyggeriet Frobenius. Det vil hovedsagelig være intonatør Erik Hult som udfører dette arbejde. Kunderne kommer således ikke til at opleve den store forskel, men får naturligvis gavn af at være med i den meget store serviceafdeling som orgelbyggeriet Frobenius driver og som betyder, at alle kan få meget hurtig hjælp, såfremt der opstår et akut behov.  Med denne ”sammensmeltning” er det lykkedes at samle en meget stor del af branchens dygtigste medarbejdere under samme tag, og den knowhow som Carsten Lund altid har stået for,
bliver bevaret for eftertiden. Læs mere om orgelbyggeriet Frobenius

Orglet i Sakskøbing kirkegårdskapel sælges
Orglet er bygget af Jensen & Thomsen i 1982 og har 6 stemmer (I/P).
Der er både Principal 8´ i manualet og subbas 16´i pedalet,
så instrumentet har en god bred og sangbar klang.

Prisidé: 100-125.000,- kr.
Kontakt organist Flemming Chr. Hansen på fch@giflerne.dk
Læs mere på www.giflerne.dkAlsidig side om klassisk musik: Optakt
Optakt henvender sig til alle der holder af klassisk musik. Udover nyheder og anbefalinger finder man en koncertkalender med klassisk musik over hele landet. Den bliver til i samarbejde med KultuNaut, så alle koncerter der tastes ind hos Optakt bliver også vist i Kultunaut. Omvendt bliver koncerter der lægges ind hos Kultunaut under rubrikken ”klassisk”
også vist på Optakt. Besøg Optakt


Nyskrevet kirkemusical
Organist Anne Bjerre Braüner har sammen med Højelse-Lellinge Kirkers Børne- & Ungdomskor skrevet manuskript til en kirkemusical med titlen "Goodness!" Sammen med manuskriptet foreslås anvendt musik af eller med Michael Jackson. Nærmere oplysninger på annebb@mail.dk eller tlf. 61 67 79 37.

NY CD: "Himlens Lys I Dine Hænder"
12 årstidssalmer. Tekster af Lisbeth Smedegaard Andersen, musik: René A. Jensen. Indsunget af Dania Koret ("pensionerede" Radiopigekorsmedlemmer"), dirigent Kirsten Milthers, tidligere DR Pigekor dirigent samt organist Henrik Metz. Bo Nygaard Larsen skriver bl.a. i PO-Bladet: "Lisbeth Smedegaard Andersen har altid kunnet sit håndværk til detfuldkomne, men denne samling er nok hendes bedste til dato. De 12 salmer bliver godt hjulpet på vej af René A. Jensens smukke melodier. De fremstår særdeles sangbare allerede ved forspillet. Det er kun at ønske, at endnu flere vil tage dem til sig".
Cd´en kan købes her

1800-tals musik - 1800-tals guitarer
Duo Historico har specialiseret sig i den måde hvorpå 1800-tallets musikere demonstrerede
deres snilde og opfindsomhed ved at improvisere og lave små variationer i værkerne.
Duo´en spiller på guitarer fra tiden, og giver i både ord og musik et enestående tilbageblik
på guitarens guldalder.

Læs følgende lille artikel om Duo Historico

Aktuelle kurser
På kirkemusikskolernes respektive hjemmesider finder man oversigter over diverse undervisningstilbud/kurser.
Kirkemusikskolerne har nu en fælles forside hvorfra der linkes til de forskellige skoler: www.kirkemusikskole.dk

Løndebat på forum?
Citat fra seneste indlæg: "Vikarløn til uddannede sangere og organister er pt. en farce."
Klik ind på forum og giv din mening til kende. Det er et vigtigt emne at få belyst: LøndebatKoncertforslag:

De 10 bud

kirkekoncert i 10 satser
Tine K. Skau & Kai Stensgaard
www.tinekskau.dk
FOLKEMUSIK I KIRKEN
www.folkbooking.dk
Sang Ord Tone
www.anders-hald.dk
Oplev musikerparret operasanger Anders Hald og organist Henriette Laursen Hald
som netop er hjemvendt fra operaturne. Oplev hvordan Anders Hald med sin store tenor
stemme fortolker årstidens koncertrepertoire folkeligt og forkyndende i sang, ord og tone.
Sammen laver de adskillige kirkekoncerter og musikgudstjenester med et repertoire som er tilpasset enhver af kirkeårets tider. Anders og Henriette L. Hald laver også klassiske indslag til bryllup og solo til begravelse.

Pris kirkekoncert 5500kr.
Musikgudstjeneste 4000kr.
(Book næste års kirkekoncert inden 31/12 og få den til særpris 5000kr.)


   Dette nummers haiku

Blade drysser gule...
Krumbøjede koste
holder stien ren.


© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemapunter
Free Counters