- Velkommen til Organisternes Nyhedsbrev nr. 15
-
18/2 - 2009

www.organist-nyt.dk                                                                                                                             Om udgiveren                                                                               

Tidligere numre: 7  8  9 10 11 12 13 14  Besøg det fælles Forum  Gratis noder Linksamling

Brugte øveorgler sælges Læs mere

Vikardatabase nedlagt
I forbindelse med en række igangværende systemsammenlægninger kirkemusikskolerne imellem,
har Vestervig kirkemusikskole desværre valgt at nedlægge den ret store organist/kirkesanger
vikardatabase, der talte knap 180 organister landet over. Databasen var tilgængelig
via deres hjemmeside. Jeg har ikke kunnet få entydigt oplyst hvorvidt databasen
vil blive genoprettet, endsige hvornår. Jeg mener imidlertid at sådan en vikardatabase
er noget mange organister/præster vil komme til at savne i det lange løb.

Derfor har jeg allieret mig med en webudvikler, med henblik på hurtigst muligt at få skabt
en ny vikardatabase, som de mange abonnenter på Organisternes nyhedsbrev vil kunne
tilmelde sig. Det vil blive muligt at bruge søgekriterier såsom uddannelsestrin, by/postnummer m.v.
F.eks. vil mange studerende med fordel kunne tilmelde sig vikarlisten.

Jeg forventer at kunne præsentere den nye vikardatabase i slutningen af marts måned.
Nyheden vil blive annonceret via en e-mail til alle abonnenter.

Inspirationsdag for organister
Vestervig Kirkemusikskole tilbyder et endagskursus, der henvender sig til såvel nye som allerede
fungerende organister samt alle, der har interesse for at vide mere om det at være organist.
Kurset foregår i Gjellerup Kirke ( ved Herning ) lørdag d. 7. marts kl. 9.30 - 16.00

På kursusdagen behandles følgende emner:

- gudstjenestelære
- salmespillets teknik
- forspil, efterspil og modulation
- repertoire til præ- og postludier

Program med tilmeldelsesblanket kan hentes ved at klikke her
Tilmelding senest mandag 23. feb.

Hvem vil arrangere en koncert til støtte for kvinder i Uganda?
Elsebeth Højgaard, organist i Kingos kirke i København er igangsætter og leder af et projekt,
der kortfattet går ud på at give kvinder, som har været børnesoldater, en uddannelse, så de kan
forsørge sig selv og deres familier. Der er mulighed for at man som koncertarrangør kan støtte
dette projekt økonomisk: Familien Pultz, som flittigt giver koncerter landet over, har lovet at
ville donore halvdelen af deres honorar fra to koncerter til støtte for projektet.

Via følgende link kan du læse hele Elsebeth Højgaards præsentation af projektet: Støttekoncerter
____________________________________________________________________________________________________

Koncertannoncer/ TRIOfabula:

Påskepassionen "Barn.Ven.Mand"
for alle mellem 6 og 100 år.
www.triofabula.dkWillowTree:


WillowTree, keltisk musik fra hjertet.
vokal, whistles, accordion, blokfløjter, sækkepibe, guitar
www.willow3.dk

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Koncertorgel til Musikhuset i Århus
Johs. Wienberg-Larsen fortæller på sin hjemmeside om det nye orgel:

"Der kom en check på 9 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, og det betyder, at et orgel til koncerthuset i Århus er inden for rækkevidde - i hvert fald kan et 45 stemmer stort Philipp Klais orgel spille med ved Aarhus Symfoniorkesters 75 års jubilæumsår i 2010.

Det glæder naturligvis Musikchef Palle Kjeldgaard. Orglet bygges af Philipp Klais, som skulle være en af Europas dygtigste og mest erfarne orgelbyggere; bl.a. er firmaet i gange med at bygge et orgel til Hamburg Elb Philharmonie - et meget prestigefyldt koncertsalsbyggeri. Det bliver et romantisk koncertorgel i tysk stil. Hvad orglet til Musikhuset endeligt præcist vil koste, oplyses intet om.
Nu skal orgelbyggeren lave en projektskitse. Det sker i samarbejde med arkitekterne fra C. F. Møller, som tegnede Symfonisk Sal. Værkstedet tager så over i løbet af i år, og sommeren 2010 skulle orglet stå parat til opstilling i Musikhuset i Århus - med indvielse efteråret 2010. Og først da vil man kunne kalde Symfonisk Sal i Musikhuset fuldendt, hedder det fra kyndige på området. - Faktisk vil orglet betyde meget for musiklivet i hele Danmark!"

Læs flere artikler m.m. på Wienberg-Larsens fine hjemmeside her

Syng den igen! Giv plads til sangen...
Hans Schwenker, pædagog og kirkesanger, skriver i forlængelse af Sangens År 2008:

"Sang er ikke blot et fag, emne eller projekt der indgår i en virksomhedsplan. Den er en vigtig faktor for vor organisme og en væsentlig del af vort liv, for sangen følger os igennem tilværelsen i lyst og nød, ja liv og død.

Nu er sangens år godt overstået, men derfor er det absolut ikke slut med at synge. Det er en lige så vital og vigtig del af vor menneskelige udfoldelse som kondition, kognitiv stimulering og sund ernæring. Den er sjælens bolig. Derfor skal vi udnytte sangårets resonans som en kilde til efterklang.

Lige som anlæg til arme, ben og muskler allerede starter i fostertilstanden, udvikler sanseapparatet og ikke mindst hørelsen sig meget tidligt, og har væsentlig indflydelse på den senere etablering af samspil og koordination af vore sanser som gør os til hele mennesker.

Vi hænger sammen socialt og overtager den verden, vi fødes ind i. Børnene anvender i høj grad sangen til at
implementere, altså tilegne og anvende ny erfaring, f. eks. ved sang og igennem sanglege.

Traditioner, årstider, højtider og basale familiebegivenheder har hos alle folkeslag gennem utallige generationer været med til at skabe identitet og samhørighed. Der er sammenhængskraft mellem ung og gammel når vi synger og leger, det er bogstaveligt talt grundlaget for al tilhørsfølelse i et aktivt og homogent samfund.

Derfor er det så vigtigt at vi fortsat giver plads til sangen i det såkaldt offentlige fælles rum. Den fører os sammen i et aktivt nærvær og lærer os om livets mange facetterede tilskikkelser. Det vi kalder livsværdi, kærlighed til livet. ”Så syng da Danmark, lad hjertet tale…..”"

Debatindlæg om vikaraflønning
Bjørn Monberg forklarer her hvordan en lønforhandling også kan klares:

"Jeg har fundet en løsning, som jeg vil anbefale andre at bruge. Den er i sagens natur mest effektiv på egne, hvor vikarer ikke hænger på træerne eller hvis man kan opnå så meget fodslag, at alle benytter metoden. Det går ud på, at når præsten ringer og spørger, så svarer jeg: Det kan jeg godt, jeg sender dig lige en mail med bekræftelse. Dernæst sender jeg en mail til præsten, hvor jeg gentager, at jeg kan spille til den pågældende tjeneste og at honorar og kørsels- godtgørelse udgør sådan og sådan efter DKFs tarif. Jeg beder præsten om at bekræfte ved at besvare mailen, hvorefter kassereren udbetaler det forlangte beløb. Ikke uden protest, men da området ikke er reguleret af en overenskomst, er man i sin gode ret til selv at fastsætte sit honorar. De kirker, der ikke ønsker betjening på de betingelser, er alligevel ikke værd at arbejde for. Min erfaring er, at præsten sjældent ulejliger sig yderligere, når han har fundet en organist, der vil spille."
____________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________

Fangekorets leder Louise Adrian får årets Ildsjæl pris i DK
louise adrianIldsjælsprisen gives til en person, som har arbejdet engageret og uselvisk for det danske musikliv og dansk musik. Fangekoret har sunget i 11 år, under ledelse af Louise Adrian, ved de ugentlige gudstjenester i fængslet og ved talrige arrangementer ude i landet og på tv. Koret har udgivet flere CD, bl.a. Forbryderalbummet” der blev en landskendt succes.
Dommerpanelet motiverer prisen på 10.000 kroner med udtalelsen: ”Louise Adrian har fået Spil Dansk Dagens ildsjælspris, fordi hun har bevist, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv - det er en fantastisk bedrift. Særligt rørende er det at læse indstillingerne fra nuværende og tidligere indsatte, andre musikere, præster mv. Hun viser i sandhed, at musikken  har sit eget "sprog", som ikke kan omsættes i ord.”  Besøg fangekorets hjemmeside: www.fangekoret.dk
Nyt fra Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole uddanner organister, kirkesangere og kirkekorledere. Tilmeldingsfrist: 1. marts.
Heltids- eller deltidsstudier. SU-mulighed. Tilmelding til efteruddannelse: 1. Maj.

Kurser i øvrigt, foråret 2009:
Babysalmesang 5 mandage fra 23. februar
Improvisation for organister 5 fredage fra 6. marts.
Sjællands Kirkemusikskole
Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde. tlf 46 32 03 08
mail: sjkms@km.dk hjemmeside: www.sjkms.dk


Kirsten Pultz stiller sine kompositioner til fri afbenyttelse

Organisten og komponisten Kirsten Pultz er pt igang med at uploade sine noder til fri afbenyttelse
via sin hjemmeside: www.familien-pultz.dk
Bl.a. kan anbefales et par smukke nye påskesalmer, f.eks. "Kvinderne gik til graven ud"
Alle noder på siden kan printes ud kvit og frit og musikken kan eksempelvis bruges til gudstjenester.
Kirsten Pultz skriver i øvrigt om den flotte gave på det fælles forum. Læs indlægget her

Folkekirkens Ungdomskor i 40 år
Folkekirkens Ungdomskor fejrer i år 40 år og siden begyndelsen er antallet af kor vokset fra en snes til mere end 500.
I dag synger mere end 11.000 børn og unge i kirkekor. Det er organister, korledere og sognemedhjælpere der løfter arbejdet med at kombinere kirken og korsangen. ( kilde: Sangens år 2008 )
Læs mere på Folkekirkens Ungdomskor

Helle Asmild: "Pilgrimsfærden - En koncert og en historie"

helle asmild
"En facinerende fortælling om at tage på pilgrimsfærd med et lille barn og tro på,
at det nok skal gå. "Pilgrimsfærden" er både en fortælling og en koncert!
Det er en ny måde at opføre – og opleve – Jaques Ibert`s suite ”Histoires” som jeg spiller på accordeon. For hvad gemmer der sig mon bag titlerne ”Det lille hvide æsel” eller ”Under bordet”?
Skiftene mellem historiefortælling og klassisk musik giver en helt særlig og meget intens stemning, der åbner for en ny måde, at opleve både musik og fortælling på".
Helle Asmild´s fortælling/koncert er et godt bud på en spændende og anderledes sogneaften
eller kirkekoncert. Kontakt Helle Asmild via hendes hjemmeside www.helleasmild.dk

Harmonium til salg
Harmoniet er fra Paris 1878, er i mørkbejdset eg, har målene H: 112 cm, B: 108 cm,
D: 50 cm (ved klaviaturet).
Det er i fin stand, gennemset og renset omkr. 1990
Henvendelse til Anette Betke på mail: anette.betke@mail.dk


Sjove sange


© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 87 740001 / 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemapunter
ountmelbourne dry cleaners
melbourne dry cleaners Counterer  unter