- Velkommen til Organisternes Nyhedsbrev nr. 10 - 19/2 - 2008
www.organist-nyt.dk                                                                                                                             Om udgiveren                                                                               
Tidligere numre: 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Besøg det nye Forum

Artikler om Thomas Laub/Kirkesangsreformen
Føljetonen på ialt 6 artikler, forfattet af Ingrid Bach Petersen, er nået til
afsnit 6: Ikke mindre end 103 salmemelodier...

Nyt: Stor og god link-samling
Marie-Louise Reitberger, organist ved Gjerlev og Enslev kirker, har udarbejdet en fin samling af links ( mange tak ),
som man kan få glæde af i sit daglige arbejde som kirkemusiker, især i jagten på nyt repertoire.
Samlingen kan udbygges yderligere. Kom med forslag!
Fremover vil denne liste være tilgængelig via et fast link øverst i nyhedsbrevet. Se listen her


Gospel ugekursus på Vester Thorup Efterskole

Gitte Nielsen, kirkesanger og lærer på
Vester Thorup Efterskole, skriver:

Jeg vil gerne slå et "slaw" for mit gospel-arrangement i juli. Det er et ugekursus, som kommer til at køre lidt i højskolestil og er meget billigt. Kurset foregår på Vester Thorup Efterskole i uge 30 med to afsluttende koncerter. Jeg har erfaringer med weekend-kurser af samme karakter, med samme instruktør, Ole Jørgensen, Herning, og det med meget stor succes. Vi har været op til 90 deltagere inklusiv rytmegruppe - en herlig blanding af meget forskellige mennesker.
Vi slutter af med to koncerter, den ene (måske) udendørs og den anden på Børglumkloster. Ved siden af den megen gospelsang, bliver der også rig mulighed for at opleve vores dejlige nordenfjors natur her i Jammerbugten, ligesom vi en af dagene får besøg af højskolelærer, sang- og salmekomponist Jens Rosendal.
Man kan læse mere om hele arrangementet på Vester Thorup Efterskoles hjemmeside: www.vesterthorup.dk
Man kan også rette henvendelse til mig på min mailadresse: gitteklim@mail.dk eller mit telefonnr.:2010-0663

Lundby Kirke valgte digitalorgel
Johannes Weinberg-Larsen har fundet følgende meddelelse, som vi hermed viderebringer:

Lundby Kirke ved Nibe har indviet sit nye digitalorgel, et Rodgers Trillium, en speciel Skandinavisk model på 24 stemmer, to manualer og pedal, fortæller orgelimportøren Rodgers Scandinavia a-s.Finn Larsen fra menighedsrådet bekræfter, at det er den nyeste teknologi, der anvendes i orglet, og han mener, der vil blive flere digitalorgler fremover i kirkerne - på grund af den overkommelige økonomi. Aftenens organist ved indvielsen var organist Helgi Breiner. Bl.a. spillede organisten barokmusik af Walther og Buxtehude samt romantisk musik af Grieg.

I kirkebladet »Kirke og liv«, Farstrup, Lundby og St. Ajstrup skriver Lis Rasmussen på menighedsrådets vegne:
Hurra, vi har fået et nyt orgel i Lundby Kirke. Et Rodgers Trillium Organ. Det er et elektronisk orgel og er vort hovedorgel.
Dette orgel opfylder til fulde vore forventninger og krav om et orgel. Desuden er det rigtigt flot. At få så stor en gave fra en anonym giver, gjorde os i september 2004 meget glade, men en vis portion stædighed skal der til, hvis orglet skal være elektronisk. Der har været så mange forhindringer undervejs, så derfor er glæden rigtig stor for vort nye orgel, som vi siger giveren stor tak for.

Koncerttip: LEGERNE. Middelaldermusik og Dans
Nok er middelalderåret forlængst forbi,
men middelalderens musik er stadig levende.

Klik ind på www.legerne.dk og se hvad man kan få at høre og se
til en af sine koncerter i foråret - eller i efteråret.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Anmeldelse: Dansk orgelmusik - 29 frie stykker
Fra forordet oplyses det, at "formålet med denne udgivelse er at tegne et rids af dansk orgelmusik fra 1650 - 1950 ved at bringe en samling frie orgelstykker, der også omfatter komponister, som i nogen grad har været oversete..."
Læs hele Tom Pedersens anmeldelse her

Orgeltranskriptioner af Bach´s kantater
Tidligere sognepræst i Give og Farre kirker og PO-organist Peter Bækgaard har udarbejdet en større samling af egne transkriptioner. Samlingen opdateres jævnligt og kan frit benyttes af alle.
På følgende side kan orgel-transkriptionerne studeres og printes ud: http://home20.inet.tele.dk/pbaekgaard

Helge Gramstrup har desuden indspillet en CD med et udvalg af Kantate-transkriptionerne.
CD´en købes hos CDklassisk.dk

Kursus: Dansk-rumænsk præsteudveksling
Kursets formål og indhold: På baggrund af et længerevarende samarbejde mellem Viborg Stift og Bukuvina Stift i i Rumænien arrangeres der et fælleskursus for rumænske og danske præster. På kurset vil der både være overvejelser
over og samtale om det at være præst i et flerkulturelt Europa samt de teologiske og kirkelige konsekvenser heraf. Ansøgningsfrist: 26. februar 2008.
Kurset arrangeres af Teologisk Pædagogisk Center - Løgumkloster. Læs udførlig beskrivelse her

Beretning fra en kor-tur til Ungarn
Midtjysk Pigekor var i 2007 på turné i Ungarn. Korets dirigent Inger Budde førte dagbog over turen. Læs den her I løbet af 2008 skal koret i øvrigt optræde i Peterskirken i Rom! Vi har fået lovning på en beretning også fra denne rejse. Midtjysk Pigekor holder til i Mariehøj kirke ved Silkeborg.
På deres nye hjemmeside kan du følge deres aktiviteter.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

56 kordragter sælges. Overskuddet går til Danmission
Dragterne er lavet til et 125 års Santalmissions jubilæum og indtægterne fra et evt. salg går til Danmission.
Der er kun een størrelse, men man kan let klippe dem mindre. Materialet er bomuld. Farverne er som følger:
34 mørklilla, 16 lyslilla, 6 blålilla. Hos Danmission
håber man på et bud med udgangspunkt i omkring 20-25 kr. pr. stk.
og gerne mere, da pengene går til et godt formål. Interesserede kan kontakte:
Jørgen Nørgaard Pedersen fhv. Vicegeneralsekretær i Danmission Tlf. 39 56 47 20 Mail: jorgennp@webspeed.dk


Anbefaling: Foredrag om, og sange af Vera Lynn
Christiane Bayer HvasChristiane Bayer Hvas er organist og kantor ved Viby kirke ( Århus ) og har gennem en årrække fordybet sig i Vera Lynn´s liv og musik. Foredraget om Vera Lynn og hendes tid ledsages af en buket af hendes sange. Christiane akkompagneres af pianisten Niels Bo Emgren.

For kontakt og info klik ind på www.christianebayerhvas.dk
Foredraget/koncerten egner sig glimrende til en sogneaften, og honoraret er kun 2500 kr. 

  Christiane Bayer Hvas
____________________________________________________________________________________________________

  Dette nummers haiku

Den røde rose
vedbliver at være rød
i al sin sødhed

© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 87 740001 / 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemap
melbourne handyman
melbourne handyman Counter