- Velkommen til Organisternes Nyhedsbrev nr. 9 -
www.organist-nyt.dk                                                                                                                             Om udgiveren                                                                               
Maarup 21/1 - 2008

Tidligere numre: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Billigt øveorgel sælges!
Mangler du et orgel til hjemmeøvning?
Læs mere...

Besøg også det nye Forum!
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Spændende salmeudgivelse af Simon GrotrianSalmeregn, hedder en titel af den meget produktive lyriker Simon Grotrian. Bogen ledsages af en CD, hvor salmerne, sat i musik af komponisten Jesper Gottlieb, kan høres.
Læs mere om udgivelsen og bestil bogen på Religionspædagogisk Center´s hjemmeside.
I forrige nummer indledte
vi en debat om Den Danske Salmebog Online, nærmere bestemt den måde hvorpå
salmerne spilles. Der er kommet et par reaktioner på debatindlægget, og jeg citerer dem her:

Michael Hvas Thomsen, Horsens Klosterkirke:

Den måde, hvorpå "organisten" "spiller" salmen, er nu ikke helt oldnordisk. Jeg spiller den selv ligesådan,
uden at der gror mos på mig - omend måske nok en anelse hurtigere.
 
Der er nu ikke tale om en organist, der spiller. Manden, som har lavet det, er ganske vist professionel klassisk musiker,
men ikke organist, og han har ikke spillet men indtastet harmoniseringerne i Sibelius. De små ophold/forskydninger af pulsen er et (efter min mening prisværdigt) forsøg på at opbløde den metronomiske og umusikalske computer-puls.

Flemming Chr. Hansen, Sakskøbing kirke:

Først og fremmest er der ikke tale om en organist, men om computersoftware, som afspiller noderne til salmen via MIDI.
For det andet er der jo ikke tale om et stop i pulsen - prøv selv at "pulsere" med på halvnoden, den er helt stabil,
indtil det afsluttende ritardando. Der er snarere tale om en rent beregningsmæssig udgave af en vejrtrækning
(= forkortelse af sidste node) - her udført præcis så "maskimekanisk", som man kan forvente af software.
Hele DDSO bygger nok mere på ideen om at kunne give alle en fornemmelse af selve den rå melodi, end på en hensigt
om at præsentere melodien i en udgave, som man vil kunne høre den i en gennemsnitlig kirke. Var det sidste tilfældet
havde man nok indspillet dem på orgel.

Et større problem ved DDSO, som jeg har påtalt overfor webmasteren, er, at man ikke altid kan høre forskel på melodi-
tonen og akkompagnementet. Alt efter lydkortet i brugerens PC kan overtonerne i orgellyden nemlig af og til blande sig,
så meloditonen så at sige forsvinder. Ikke for os, der kender melodierne, men for den målgruppe, som ikke kender dem.
Jeg har foreslået, at man afspillede melodistemmen på en anden lyd end akkompagnementet, så ingen kunne være i tvivl,
men det anses vist for et større arbejde - desværre. Til gengæld overvejer man også at tilbyde en énstemmig udgave
af melodierne, hvilket kunne løse problemet. Alt i alt tror jeg nu folk i almindelighed er glade for DDSO -
computerudgave eller ej - men derfor kan man jo godt foreslå forbedringer.

Sognekor søger Sognekor!

Krista Revsbech skriver:

Vi er et 2½ år gammelt voksenkor med hjemsted i Sønderjylland, som herigennem søger et "venskabskor" et andet sted i landet. Vi kunne tænke os noget med besøg og genbesøg, hvor de to kor øver sammen et par timer og derefter giver en lille koncert efterfølgende med både hvert sit repertoire og et fælles nummer. Lidt socialt samvær må der også gerne være tid til. Om os:

Aller-Fjelstrup Sognekor er et blandet kor med 17 medlemmer mellem 40 og 85 år. Vi synger mest trestemmigt, i enkelte satser også firestemmigt. De fleste korsangere er ikke deciderede nodelæsere, men lærer stemmerne mest på gehør.
Vi bruger som regel klaverakkompagnement, vi satser på at synge på dansk og at synge både noget kirkeligt og noget folkeligt. Vi har sunget ved alm. gudstjenester og musikgudstjenester, på plejehjem og hospice, ved nationale
arrangementer ( afstemningsfest og grundlovsmøde) og ved vores lokale forårskoncert. Vi lægger vægt på, at det skal være hyggeligt at være til den ugentlige øveaften!

Korleder er de to sognes organist (PO-organist og cand.mag.):
Krista Revsbech, tlf. 74 56 10 10
e-mail: jensogkrista@christiansfeld.tv,
Giv lyd, hvis I synes, I passer til os i niveau og interesser!


Månedens koncerttilbud

To Unge Klavervirtuoser Kommer Til Danmark Sidst I April 2008
For At Give En Række Fælles Koncerter:

Formatet er internationalt, og din kirke/sognegård har hermed en enestående mulighed
for at engagere disse unge klaverbegavelser til at give
en fælles koncert...

Seneste opdatering: Følgende datoer er ledige: 24.  26.  28.  29. evt. 30. april

I perioden 24. - 30. april opholder to absolut fremragende unge pianister sig i landet.
Det drejer sig om Emil Gryesten Jensen og Julia Mustonen.
De har allerede et utal af koncerter og priser bag sig.

Klik her for cv og koncertprogram: Emil og Julia

Muligheden for oven i købet at høre dem sammen er unik,
og koncerterne vil kunne tiltrække et stort publikum.

Emil og Julia betragtes som nogle af de største talenter i norden!


Ønsker du/din kirke at benytte denne chance
for at tilbyde de unge pianister en koncert, eller kan du henvise
til interesserede, hører jeg meget gerne fra dig hurtigst muligt.

Det samlede honorar er kun 6500 kr.!

Hvis budgettet er opbrugt, er de dog villige til at spille mod entré, eller "på døren".
Undertegnede hjælper gerne til med det praktiske...

Tilbagemeldingerne vil blive behandlet efter "først til mølle"


Artikler om Thomas Laub/Kirkesangsreformen
Føljetonen på ialt 6 artikler, forfattet af Ingrid Bach Petersen, er nået til
afsnit 5: I Musik og Kirke bliver tonen en anelse skarpere...

Kornyhed: Sct. Johannes Kantori festede
Sct. Johannes Kantori i Herning, der blev stiftet i 1976 af medlemmer af Sct. Johannes Kirkes Kor med organist og komponist Bjarne Hersbo som dirigent, festede forleden, da koret i Uhre Kirke holdt sin koncert nummer 200 i rækken. Kantoriet har givet koncerter såvel i Danmark som på koncertrejser til Tyskland, Wien og Paris; der er indspillet LP-plader og CD'er med koret, og Danmarks Radio har flittigt optaget og sendt korværker med den friske flok fra Herning. Korets dirigent er i dag Irma Andersen, som tillige er organist og kantor ved Brande og Uhre kirker.
Besøg korets hjemmeside: 
Sct. Johannes Kantori

Anmeldelse af Salmeordbogen
I Sjælland kirkemusikskoles seneste nyhedsbrev kan man bl.a. læse Klaus Lyngbye´s anmeldelse af den nyudgivne
"Salmeordbogen: Salmernes ord og udtryk forklaret i et nytidigt sprog" Læs mere
Nyhedsbrevet indeholder også en anmeldelse af hørelæreprogrammet Earmaster
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Dette nummers haiku:

Sneen er råkold,
men på den anden side
balsam for sjælen.buy property
buy property Counter

© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 87 740001 / 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemap