Organisternes Nyhedsbrev Nr. 1                                                                                            Maarup 12. marts 2007

Nye numre:  Nr2  Nr 3  Nr 4
Det er en sand fornøjelse for mig at kunne byde alle velkommen til denne Præmiere/Grand Opening
på Organisternes Nyhedsbrev. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle abonnenter! Med håbet om at enhver vil kunne
finde inspiration og nytte ved indholdet i dag og fremover, overlader jeg hermed ordet til nyhedsbrevet selv...

Genveje til dele af indholdet:

Talentfulde unge
Salmer af Simon Grotrian
Debat
Aktuelle kurser
Fantastisk node-resource
Feed-Back fra læserneFor et par dage siden udsendte jeg en mail, der omhandlede besøget af to unge Klaverløver fra Sibelius-
Akademiet i Helsinki. Responsen fra subskribenterne var overordentlig stor. Flere tilkendegav at manglende
instrument forhindrede en aftale. Derfor gør jeg nu dette sidste forsøg på at kunne realisere den lille turné:

Klaverfirmaet Juhl-Sørensen har tilbudt at sponsorere leje og opstilling af et flygel med 50% rabat!
Prisen herfor er kun 1300 kr. (  transportudgiften vil afhænge af lokaliteten )
Pianisternes honorar ligger omkring 4000 kr. i alt. ( honoraret kan forhandles )

Har du mulighed for at engagere dem på dette favorable grundlag, hører jeg meget gerne fra dig!

Det er vigtigt at der svares hurtigst muligt af hensyn til planlægning af rejse mv.

Desuden undersøger jeg pt muligheden for at få dem til landet i 2008.
Det er muligt at det vil lykkes, og jeg vender tilbage med en kort sær-mail i næste uge.Organisternes Nyhedsbrev vil i dette nummer præsentere fire talentfulde unge musikere. Som subskribent har du
herved muligheden for at hjælpe nyuddannede og begavede mennesker på vej til en koncertkarriere med udspring i forhåbentligt mange kommende optrædener i de danske kirkerum:


Duo Della SpirdoDuo Dello Spirdo er et særdeles spændende nyt bekendtskab på den danske scene.
Louise Negro og Terje Børstad udgør tilsammen en meget fin, ny guitarduo, som jeg selv
har haft fornøjelsen af at høre i min egen Ebdrup kirke i efteråret. Deres kvaliteter
og potentiale er så stort at en anbefaling her er på sin helt naturlige plads!
Siden deres eksamen fra konservatoriet i Århus, har de specialiseret sig yderligere
i duo-spil hos højt-estimerede lærere i Sverige, der ligeledes udtrykker deres begejstring.

Klik her for CV og flere billeder.

Ønsker du at invitere Duo Dello Spirdo til at give koncert, eller høre nærmere, behøver du blot at svare direkte tilbage på min e-mail. Skriv gerne telefonnummer. Jeg svarer ligeledes så hurtigt som muligt med kontaktoplysninger. Honoraret er 5000 kr. ( samt transport ),
                                      men der er mulighed for forhandling med kirker, der råder over et lille budget.

I modsætning til ovennævnte klaverløver er der ingen specielle krav til hverken instrumenter ( de medbringer jo selvfølgelig hver deres guitar! ) lokaliteter, eller datoer: De er åbne for koncerter resten af året og naturligvis også for næste sæson, 2008.Michal PolakMichal Polák og Majken Munk Jensen mødtes på konservatoriet i Århus
og har siden da indledt et samarbejde med koncerter, der bl.a. udmærker sig
ved den ualmindelige konstellation Accordeon og Sangstemme!
Jeg har personligt overværet to koncerter med dem, og indtrykket af Accordeonens
overraskende omfangsrige og nuancerede udtryk sammen med Majken Munk Jensens
meget smukke, både intime og storslåede Mezzo-sopran, gør, at jeg heller ikke her
kan andet end anbefale at mange flere får muligheden for at overvære en koncert
med disse to sjældent begavede og vedkommende kunstnere...

Majken Munk JensenDet program jeg har hørt dem med (senest til Polák´s debutkoncert i Århus Musikhus),
udmærkede sig ved en meget vellykket kombination af Accordeonens ekvilibristiske, dansante, virtuose udladninger overfor Dvoraks vidunderlige Bibelske Sange, der for mig som tilhører, gjorde et virkeligt indtryk af fylde og nærvær, jeg først sent vil glemme!
Dvorak skrev oprindeligt disse sange for klaver og mandsstemme, men akkompagnementet, her transskriberet til Accordeon, fungerer efter min ydmyge mening helt fremragende godt.


Du har mulighed for at hjælpe de to ud
til et større publikum herhjemme, ved at lægge billet ind på en koncert
til august i år. Da Michal Polák bor i Prag ( han er tjekke ), er det i første omgang desværre kun muligt at
forsøge at skaffe dem arrangementer til en turné i august i år. Så kom med forslag til en
eller flere datoer i august!

Jeg har tilbudt de to et kort "rekreationsophold" i billedkunstnernes hus i Sønderho på Fanø når turnéen er
overstået. Så hvis der skulle vise sig mulighed for en koncert i Nordby kirke dér, ville det jo være helt genialt!
Majken Munk Jensen kan i øvrigt bookes på andre tidspunkter også, med enten pianist eller organist.

CV´er kan læses ved at klikke her

Deres honorar er yderst beskedent i forhold til den oplevelse, der venter: 4000 kr. ( samt evt. lidt til transport ),
men de er bestemt til at tale med, hvis budgettet er stramt.

Ønsker du mere info og forhåbentlig bestille en koncert, er fremgangsmåden den samme her: Send mig en mail,
eller ring 87 740001, så sørger jeg for den videre kontakt.

Til toppenOg nu til noget helt andet...


________________________________________________________________________________

Tema/Føljeton om Thomas Laub

Ingrid Bach Petersen, organist, har forsket i Thomas Laubs liv og musik i mange år.
Det er der bl.a. kommet et helt speciale ud af. Her præsenterer hun kort sig selv og stiller venligst
en række artikler til rådighed for læserne:

"Jeg hedder Ingrid og har tilbragt  mange år som gymnasielærer. Dengang jeg blev færdig som organist,
var der både 20 og 25 ansøgere til et embede, så jeg foretrak det sikre.
Fra 1983 har jeg haft et dejligt arbejde som organist på OUH, hvor vi har en smuk kirkesal med et rigtigt orgel
oppe på 15. etage. Det kunne forenes med skolearbejdet. Og man spillede til gudstjeneste hver søndag.
Der er ikke gået nogen koncertorganist tabt i mig - både min første lærer i Frederiksberg Kirke Georg Krarup
og Aksel Andersen på konservatoriet gjorde helt sikkert deres bedste!

Thomas LaubThomas Laub - og dermed salmer blev min store interesse. Det var både Georg Krarup og Povl Hamburgers skyld - den første var i øvrigt i familie med Laub og meget tro mod hans melodier, så Frederiksberg blev ret laubsk - den anden Povl Hamburger skrev jo en vidunderlig bog om Thomas Laub, hans liv og gerning, og den blev som en bibel for mig. Da var jeg en 15-16 år.
Og det blev en livslang kærlighed.
I Frederiksberg menighed kunne man dengang - i 50erne - træffe rigtige laubianere OG antilaubianere - der var anderledes smæld i de ord dengang, man holdt møder, man diskuterede og blev venner eller sommetider næsten fjender på det spørgsmål.

Laub fyldte 100 år 5 december 1952, og da var der i forbindelse hermed en festgudstjeneste i Holmens kirke d. 7. december, hvor der selvfølgelig blev sunget Laubmelodier: vidunderligst af alt, I lemmer, hvis hovede, går det Herre, og det er så yndigt...hvor banet. Foruden hans halleluja på festdage. Men på selve dagen holdt jeg min egen lille mindestund om morgenen i Frederiksberg Kirke med stat op min sjæl... Og da jeg så skulle skrive speciale, er det vel ikke svært at gætte, at det blev om den melodiske stil i hans salmekompositioner - hos Povl Hamburger."

Her kan du læse første del af en artikel i 3 dele om Laub:

Thomas Laub  -  vennen med de gode ord.

Nyhedsbrevet vil bringe en lille føljeton om Laubs liv og musik. Det er spændende læsning, idet artiklerne er
resultatet af en årelang forskning, der har tilvejebragt mange ellers svært tilgængelige oplysninger. For de
interesserede vil der således være god mulighed for at danne sig et mere nuanceret billede af personligheden Laub.Aktuel udgivelse: Fire Salmer af Simon Grotrian/Erik Fessel
Simon Grotrian
Foto: © J. Ploug Larsen

"Lad Helligånden puste på
 din verden, der er himmelblå
 hvis ikke vi tør være
 er det døden, vi må bære."

( fra salmen Og Helligåndens vuggesang, i hæftet Fire salmer )

Fire nye salmer af Simon Grotrian

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere fire nye samler af digteren Simon Grotrian
sat i musik af pianisten Erik Fessel.

Melodierne er tænkt og udført, så de er nemme at synge og spille, og salmerne har alle
fået deres første fremførelse som fællessang i Engum sogn i 2006.

Tekst og musik vokser med brugen, og det er håbet, at salmerne gennem denne udgivelse
kan finde anvendelse i den kirkelige fællessangstradition i hele landet.

Hæftet koster 30,- kr. ( samt porto ) og kan rekvireres ved henvendelse til

Engum Sogns Musik v. sognepræst Preben Kok,
Engumvej 99,
7120 Vejle Øst
tlf. ( 45 ) 75 89 51 13

Yderligere oplysninger om udgivelse ved henvendelse samme sted.

Læs mere om Simon Grotrian her

Til toppenEfterlysning
/Organist-kollega fra Sverige

Findes der blandt subskribenterne en, der kunne sætte mig i forbindelse med en organist fra Sverige?
Det ville i så fald glæde mig at høre fra dig!  Skriv til redaktøren på: thomas@munk-waagner.dk
Debat...

Redaktøren modtager også indlæg af mere debatterende art. Kom til orde på disse sider hvis du har noget på hjerte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harry Jansen, sognepræst i Jyllinge:

Urimeligt eller bare ulogisk?

Ifølge cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer §3.1.8. og§3.2.1 må organister ikke modtage vederlag for udførelse af særlige kompositioner ved kirkelige handlinger.
Ofte fremsætter brudepar eller pårørende legitime ønsker om udførelse af særlige kompositioner ved kirkelige handlinger.

Det forekommer urimeligt, at en ekstraordinær indsats i den forbindelse ikke må udløse et særskilt vederlag.
En organist, der skal bruge tid på at skaffe noder, indøve den musik, der ønskes, eventuelt med solisten, der skal spille eller synge til, yder da betydeligt mere end standarden, som vedkommende er ansat til.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pia Sander Thøgerser, organist ved Astrup og Rostrup kirker:

Idébank

Jeg er meget interesseret i en idé-bank, hvor vi måske kan læse lidt om andres erfaring
med solister og ensembler og dermed blive inspireret og måske undgå at købe os til en dyr misforståelse!

Ofte står jeg også i den situation, at når jeg har lagt årets koncert-plan, så er der 2000 kr. tilbage på budgettet, og hvad kan man så få for de penge?
På den måde kunne det også være rigtig godt at se, hvad andre kirker har fået for pengene?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søren Rønde Hansen, exam. kirkesanger på 26. år,
fmd. Skarresø menighedsråd.

Om Kirkemusik               

I bilen mellem to gudstjenester faldt snakken omkring kirkemusik, standarten, om uddannelse af ny
kirkemusikere, og om kirkens forpligtelse til at medvirke til at uddanne vore unge med talent og interesse
for at udøve musik, og i særdeleshed kirkemusik.

Jeg gav udtryk for min mening om, at vi som kirke og menighedsråd har en vis forpligtelse til at understøtte
kirkemusikken med uddannelse og vedligeholdelse af den, for dem der har interesse og evner for at udøve
kirkemusik.

Det var Thomas (vores organist, og redaktør af dette medium) meget interesseret i at høre, og bad mig
skrive et indlæg derom.

Vi har i vort lille sogn "opfostret" flere organister, der begyndte som ganske unge, der var gode til at spille
på klaver, og som nu, efter endt uddannelse beklæder betydeligt større organiststillinger, til glæde for os alle.

Vi har medvirket til at give dem mod på at uddanne sig, vi har betalt en del af deres uddannelse, vi har haft
det godt med, at følge deres udvikling og vi har været klar over, at de rejste fra os en dag, når uddannelsen
krævede pedalspil, for det havde vi ikke. 

Nogle har sagt til os, at I bare har betalt deres uddannelse, for derefter at miste dem.
Ja det er rigtigt, - men der er da andre kirker der nyder godt af deres musik, og dermed er det formål opnået.
Vi har ikke manglet organist, og har haft organister vi ikke har bekostet uddannelse, så der er
vel balance. 

Det er i lokalsamfundet vi skal finde talenterne, og hvis vi som kirke ikke er der til at understøtte dem,
og give dem mulig hed for udvikling og uddannelse, så vil kirken fremover komme til at mangle gode
kirkemusikere i endnu højere grad end nu.

Dernæst er det jo til stor fornøjelse, når kirkemusikken får den fornødne plads til at understøtte
forkyndelsen så gudstjenesten derved når et højt niveau. - Det kan registreres.
 
Men for at det kan virke, er det nødvendigt at kirkemusikken bliver tilstrækkelig værdsat,
at den udfordres og benyttes, og at der tillige bydes rimelige vilkår for udøverne.Aktuelle kurser...

Organisternes Nyhedsbrev bringer i hvert nummer en oversigt over kurser, der skønnes at have relevans for læserne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En spørgeundersøgelse til alle sogne om deres voksenundervisning danner baggrund for denne oversigt og præsentation af, hvad der sker i den kirkelige voksenundervisning for tiden.

Det er stadigt populært med foredrag om kulturelle emner i sognegårdene, men mange kirker forestår også egentlig voksenundervisning i kristendom på mangfoldige måder og niveauer for den åbne gruppe, der ikke kommer til kirken på baggrund af konfirmander, dåb eller lignende.

Den kirkelige voksenundervisning vil blive præsenteret til inspiration for deltagernes (ønske om) undervisning i kristendom og som diskussionsoplæg til mulighederne for opbygning og udvikling.

Kursusleder: Bent Arendt
Tilmelding til kursuslederen senest 19. april på tlf. 8628 6141

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristen tro

ved forfatter, terapeut, åndelig vejleder og tidligere sognepræst, Jette Dahl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursus i Babysalmesang?

Løgumkloster kirkemusikskole afholder løbende kurser...

( Se under Øvrige undervisningstilbud )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sangteknik for Kirkesangere og Kirkekorsangere
  • Stemmen skal tidligt i gang søndag morgen
  • Der er køligt/fugtigt i kirken eller der er varmt/tørt
  • Tonearten passer ikke til den enkelte kirkesanger
  • Der er nye salmer og dermed bladsang
  • Der er måske flerstemmig sang
  • Der er ikke tid til at varme stemmen op
  • Akustikken kan være svær at arbejde med
  • Volumen skal passe til antallet af kirkegængere

Kurser ved Lise Nees Tlf. 35 38 1000__________________________________________________________________________________________

Tag med til Organist-træf...

Her på Djursland holder vi et par gange om året Organist-træf. Ved disse lejligheder mødes 10 - 20 af de lokale
organister i én af kirkerne, hvortil vi har inviteret en dygtig organist, der gennemgår et repertoire med os til brug
ved de forskellige højtider. Eller vi arbejder med nye salmekoraler, som vi spiller for hinanden. Det er en ganske udmærket måde at komme hinanden ved. Vi får lejlighed til at snakke hyggeligt sammen i sognegården, og nyde et lille traktement, typisk bestående af hjemmebag og medbragt kaffe. Vi får udvidet vores horisont i forhold til valg af
stykker, vi forsynes med noder, både de noder den inviterede organist medbringer, og dem vi selv kan runddele
fra eget arkiv. Ganske glimrende.

Nyhedsbrevet stiller sig naturligvis til rådighed for advisering af sådanne organist-træf ganske gratis!

Men hvor mange steder i landet afholder man mon lignende arrangementer?SheetMusic...Fantastisk Node-resource!

SheetMusic har specialiseret sig i udgivelse af noder i digitalt format i form af cd-rom´er.

Gå på opdagelse i deres righoldige katalog: Udvalget af både orgel- klaver- og kornoder
er enormt, og prisen pr nodeside forsvindende lille.  ( De råder over alle genrer )
Det er f.eks. muligt at bestille én cd-rom med knap 1100! siders barokmusik til under tyve dollars.

Står du og mangler Bach´s samlede værker for orgel,  alle Mozarts klaversonater,
eller måske en ganske bestemt jazznode, er SheetMusic stedet.

Det er meget let at handle
SheetMusics hjemmeside. Man betaler for sin bestilling online
med et kredit-kort, hvorefter varen sendes samme dag. Og sikkerheden er selvfølgelig i top.

Jeg handler der selv, og har pt en digital nodesamling på knap 20.000 sider. Alle Schuberts sange ( ca. 600 )
har jeg liggende på en enkelt skive. Det er jo selvfølgelig idéen at nodearkene printes ud efter behov, og kvaliteten
er fremragende. Der er ikke noget at komme efter dér. Anbefales!Lars Svaneborg, vor organistkollega, kan optage din koncert...

Svaneborg Sound udfører
lydoptagelser for sang- og
musikgrupper (kirkekor,
folkekor, klassiske og
rytmiske grupper) med
det formål at fremstille
demoer eller cd'er til
distribution i mindre
oplag.

Besøg Lars Svaneborgs spændende hjemmeside Her

Til toppenFeed-Back fra læserne/Ros og Ris...

Da dette er første nummer af Organisternes Nyhedsbrev kan jeg jo endnu ikke referere til læsernes reaktioner
på indholdet/opbygningen. Men det vil jeg kunne allerede i næste nummer, når det forhåbentlig er strømmet
ind med tilkendegivelser: Feed-Back fra abonnenterne er meget vigtig for mig i mine bestræbelser på at
kreére den bedst mulige service med de midler og den tid, jeg har til rådighed. Med andre ord: Hold dig ikke tilbage!

Som enhver anden redaktør, er naturligvis også jeg afhængig af en fortsat tilstrømning af egnet stof. Jeg kan kun
i begrænset omfang tillige fungere som skribent. Men du har som subskribent rig mulighed for at delagtiggøre
dine medlæsere i dine synspunkter/idéer/tiltag mv. via den frie spalteplads vi råder over i dette medium.
Mine udgifter til udgivelsen er yderst beskedne, men projektet er tidskrævende. Derfor har jeg åbnet mulighed for
sponsorerede annoncer, men i meget begrænset omfang, og kun af højeste relevans. Jeg håber på forståelse for nødvendigheden heraf.

Du har også til hver en tid mulighed for at støtte og fremme projektet,
ved ganske enkelt at anbefale Nyhedsbrevet: Spørg kirkesangeren, præst, menighedsråd, dine kontakter etc.
Alle interesserede kan meget let på egen hånd melde sig på Nyhedsbrevet via denne
internet-adresse: www.organist-nyt.dk

( Abonnementet er gratis og helt uforpligtende, og man kan når som helst framelde sig igen. )

På genhør i næste nummer: Udkommer mandag d. 26. marts / Deadline lørdag d. 24. marts

Til toppen


Dette nummers Haiku...

Stien slyngedes...
Ud af skovmørket trådte
rapsmarkernes lys


Sjove sange

Sitemap
 ©  Thomas R. Waagner/Organisternes Nyhedsbrev  / www.organist-nyt.dkMaarupvej 43, 8560 Kolind. Tlf. 87 740001 / 3082 0113